همه دسته ها
  • Categories
        هیچ مقوله ای یافت نشد که با معیارهای شما مطابقت داشته باشد.
   • Manufacturers
         هیچ تولید کننده ای پیدا نشده است که با معیارهای شما مطابقت داشته باشد.
   • Products
         هیچ محصولی یافت نشد که با معیارهای شما مطابقت داشته باشد.
     • Blog
           هیچ پست وبلاگی یافت نشد که با معیارهای شما مطابقت داشته باشد.

     تغذیه کودك 6 ماهه تا 12

     25 خرداد

     شير مادر تا پايان شش ماهگي به تنهايي و بدون اضافه كردن هر نوع غذاي كمكي براي رشد طبيعي شيرخوار كافي اسمت. بعمد از شش ماهگي نيازهاي غذايي شرخوار فقط با شير برآورده نمي شود و بايد علاوه بر شير، غذاهاي نيمه جامد را نيز براي او شروع كرد. نياز روزانه

     3 گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن برآورد مي شود. اين نيازها / كودک در اين سنين به انرژي در حدود 73 تا 83 كيلوكالري و به پروتئين 2

     بايد از طريق 2 منبع شيرمادر و غذاي كمكي تامين شود. سهم هر يك از اين منابع در تامين نيازهاي روزانه اين كودكان به انرژي، بر حسب

     نحوه تغذيه شيرخوار با شيرمادر متفاوت است. در شيرخواراني كه بيش از 8 نوبت با شيرمادر تغذيه مي شوند سهم غذاي كمكي در تامين

     انرژي مورد نياز روزانه مي تواند 33 تا 20 درصد باشد اما در شيرخواراني كه به دفعات كمتر از 4 بار در شبانه روز با شيرمادر تغذيه مي

     شوند، غذاهاي كمكي بايد حدود 73 تا 83 درصد نيازهاي روزانه به انرژي را تامين نمايند.

     درصورتي كه وزن شيرخوار در پايان 6 ماهگي در محدوده طبيعي قرار داشته باشد و شير خوار با مشكل كندي رشد روبرو نباشد، بين 7 تا

     3 ماهگي به طور متوسط ماهانه 113 گرم و از 3 تا 32 ماهگي ماهانه 203 گرم افزايش وزن خواهد داشت.

     همچنين قد نوزاد طبيعي كه در هنگام تولد حدود 03 سانتي متر است، در پايان 32 ماهگي بايد به حدود 70 سانتي متر رسيده باشد.

     اندازه دور سر نيز كه هنگام تولد حدود 10 سانتي متر است در پايان 32 ماهگي بايد به حدود 47 سانتي متر برسد.

     مناسب ترين غذاها براي تغذيه تكميلي، غذاهايي هستند كه:

     - مقوي و مغذي باشند.

     - متناسب با سن كودک تغيير كند.

     - تازه و بدون آلودگي باشند و پاكيزه و بهداشتي تهيه شوند.

     - مواد اوليه آن در دسترس بوده و امكان تهيه آن براي خانواده وجود داشته باشد.

     ترتيب دادن غذاهاي کمكي به شيرخو ار بسيار مهم ا ست و باید از هفته اول ماه هفتم تولد مرحله به مرحله غذاهاي خا صي

     را به شيرخوار داد .

     تغذیه کودك 6 ماهه تا 12

          نظر خود را رها کنید

     back to top